Vizyon ve Misyonumuz

Vizyonumuz

Kendisine verilen her türlü görev ve sorumluluğu kararlı ve tarafsız yerine getirebilen , çalışmalarında personelini de eğiterek yenilikleri takip etmeye çalışan örnek bir işletmedir.

Misyonumuz

Halkımızın gereksinim duyduğu; konaklama, dinlenme, akaryakıt ve oto gaz hizmetleri ile gıda ürünlerinin kalite ve uygun fiyattan sunulmasını ve geleneksel el sanatlarımızın yaşatılmasını sağlamaktır.